Organi upravljanja

Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja Kliničko bolničkog centra koji, uz saglasnost osnivača, donosi Statut KBC-a i druge opšte akte u skladu sa zakonom.

Članovi:

1. Bajić Hadži Radojka, predsedniik
2. Prof. dr Branislav Donfrid, član
3. Mr. ph Olivera Laban Božić
4. Prof. dr Dragan Marković
5. Mr. sci. med. dr Vesna Dopudja-Pantić
6. Dr Srećko Djorović
7. Prim. dr Vladimir Cijan

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor obavlja nazdor nad radom i poslovanjem KBC Zvezdara.

Članovi:

1. Zoran Marijanović, predsednik
2. Srdjan Josimov
3. Goran Sekulić
4. Prim. dr Vesna Stojanović
5. Prim. dr Bogdan Burić

Komentarisanje nije predvidjeno.