Kliničko odeljenje urologije

Osnovna delatnost

Kliničko odeljenje za urologiju u okviru svog delokruga rada vrši ambulantni prijem ispitivanja i lečenja ambulantnih bolesnika, kao i stacionarno kliničko ispitivanje, operativno lečenje i postoperativnu negu bolesnika obolelih od urogenitalnih bolesti. Obavlja konsultativne usluge i preglede za bolesnike na drugim organizacionim jedinicama klinike i ustanove.

U svom sastavu kliničko odeljenje za urologiju ima jedinice nižen nivoa, organizovanja i to:1) Odeljenje operativni blok sa postoperativnom negom – koja se bavi celokupnim radom u operacionoj sali kao i neposrednom postoperativnom negom operisanih bolesnika. U svom sastavi ima:a) Odsek za endourologiju – koji svojim radom obuhvata sve endourološke intervencije, kako u cilju dijagnostike, tako i u cilju terapije (endourološka operacija)

b) Odsek za kalkulozu – bavi se neoperativnim rešavanjem kalkuloza2) Odeljenje stacionar – koje vrši prijem, dopunsko urološko ispitivanje i kliničko lečenje uroloških bolesnika, kao i preoperativnu pripremu bolesnika. U okviru odeljenja funkcioniše:3) Odeljenje specijalističko konsultativno sa dnevnim boravkom – koje obavlja specijalističke preglede i vrši ambulantno ispitivanje, dijagnostiku i lečenje bolesnika, kao i kontrolu i dalji tretman operisanih bolesnika. U sklopu odeljenja obavlja se i konsultativna služba za celu ustanovu, ultrazvučna dijagnostika i dnevni boravak.

Nastavna i naučna delatnos

Nastavna baza katedre za hirurgiju

Procedure – usluge

1.Kalkuloza urinarnog trakta

Rešavanje kalkuloze u ureteru i bubregu bez upotrebe hirurškog noža (litotripsija), ESWL, PCNL

2.Rešavanje adenoma prostate endoskopskim putem – TURP laser

3. Rešavanje malignih tumora bešike endoskopskim putem – TUR – TEU laser

4.Velika urološka hirurgija

5. Urologija sa upotrebom skalpela

Nephrectomia, Prostatectomia, Cystectomia…

6. Hirurgija urogenitalne regije

Sve funkcionalno estetske operacije na vagini i penisuDoc. Dr. A. MiloševićKonsultant Doc. Dr. M. Đorđević

Vodič za pacijenta i roditelje prilikom prijema

Redovan prijem u bolnicu obavlja se nakon pregleda našeg lekara specijaliste u urološkoj ambulanti.Redovan prijem se zakazuje pri čemu se dobija uputstvo o pripremi za operaciju.

1. Doc. Dr. Aleksandar Milošević, urolog
2. Prim. Dr. Božo Vavić, urolog
3. Prim. Dr. Saša Patrnogić, urolog
4. Dr. Fuad Drnda, urolog
5. Dr. sci. med. Nebojša Jeremić, urolog
6. Mr. sci. med. S. Radulović, urolog
7. Dr. Vladimir Radojević, urolog
8. Dr. Đorđe Aleksić, urolog
9. Dr. Saša Tomović, urolog
10. Dr. Aleksandar Drašković, urolog
11. Dr. Borislav Gligić, urolog
12. Dr. Uroš Kenić

VD Načelnik odeljenja – Prim. dr Saša Patrnogić
Gla. sestra odeljenja – Lena Prerad VMS

Kadrovska struktura zaposlenih: Ukupno 50, Lekari 11, Sestre 30, Ostali 9.

Priložiti zajedničku sliku kolektiva i slike visoko tehnoloških aparate opreme (ako ima)

radno vreme ambulanti 7:00 do 19:00
specijalistički pregledi se zakazuju lično ili telefonom.

telefoni dostupni pacijentima
stacionar: 3810 298, 3810 286
ambulanta: 3810 255

Komentarisanje nije predvidjeno.