Služba za laboratorijsku dijagnostiku

Služba za laboratorijsku dijagnostiku je organizaciona jedinica koja za ustanovu kao celinu obavlja laboratorijske analize i ispitivanja iz delokruga rada svojih odelenja. Vrši ambulantno polikliničke usluge i sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama naše ustanove. Uvodi i usavršava nove dijagnostičke postupke u laboratorijsku praksu.

Titule i zvanja

1    Dr Sci Nada Vučinić doktor nauka, spec. humane genetike
2    Dr Sci Vitana Kostić doktor nauka, spec. humane genetike
3    Prim Dr Tatjana Petrović spec.mikrobiologije sa parazitologijom
4    Dr Jasmina Perić spec.mikrobiologije sa parazitologijom
5    Dr Mirjana Zdravković spec.mikrobiologije sa parazitologijom
6    Dr Nataša Miljković spec.mikrobiologije sa parazitologijom
7    Dr Ana Perućica spec.mikrobiologije sa parazitologijom
8    Dr Gordana Spasić-Obradović spec. biohemije
9    Dr Ana Radaković spec. biohemije
10    Radica Ristić, dipl. farmaceut
11    Sanja Lotina dipl. farmaceut
12    Ivana Buzadžić – molekularni biolog i fiziolog,spec.genetike
13    Ivana GrubiÅ¡a – molekularni biolog i fiziolog,spec.genetike
14    Jelena MiloÅ¡ević – molekularni biolog i fiziolog,spec.genetike
15    Gagić Zorica dipl.biolog

ODELJENJE ZA HUMANU GENETIKU I PRENATALNU DIJAGNOSTIKU

Načelnik:  -Dr sci Nada Vučinić, spec.humane genetike
Saradnici:  -Dr sci Vitana Kostić-Gavrilović, spec.humane genetike
-Ivana Buzadžić, specijalista genetike, molekularni biolog
-Ivana Grubiša, specijalista genetike, molekularni biolog
-Jelena D. Milošević, specijalista genetike, molekularni biolog
-Sladjanka Planić, laboratorijski tehničar

Odeljenje se već dugi niz godina bavi problemima na nivou naslednog materijala. Rutinski se rade citogenetičke analize, kariotip iz periferne krvi, iz kostne srži, kao i iz telesnih izliva u cilju dijagnostike maligniteta.
Prenatalna dijagnostika na citogenetičkom nivou se radi iz sve tri vrste uzoraka: horionskih resica, plodove vode (amniocenteza) i uzorka krvi dobijenog iz pupčanika (kordocenteza).
Genetičko savetovalište za trudnice radi četvrtkom od 11h na II spratu. Poželjno je poneti rezultate ultrazvuka i double test-a.
Dijagnostika od značaja za bolesti na genskom nivou obuhvata molekularno-genetičke analize za hereditarnu hemohromatozu tip 1, nasledne trombofilije, genotipizaciju gena za apolipoprotein E (ApoE) i angiotenzin konvertujući enzim.
VrÅ¡i se i analiza polimorfizama u genima za enzime koji učestvuju u metabolizmu lekova, Å¡to omogućava individualni pristup terapiji – Warfarin metabolički panel i CYP450 metabolički panel.
U slučajevima muškog steriliteta pored kariotipa limfocita periferne krvi radi se i utvrđivanje mikrodelecija Y hromozoma (sva tri regiona faktora azoospermije AZFa, AZFb i AZFc), a što je od značaja za pacijente kandidate za program fertilizacije in vitro.
U okviru laboratorijskih usluga uključen je i skrining na humani papiloma virus (HPV), i genotipizacija 12 visoko-rizičnih sojeva HPV-a, odgovornih za pojavu maligniteta, kao i 2 nisko-rizična soja, izazivača kondiloma.

Citogenetičke analize

- Kariotip limfocita periferne krvi
- Kariotip iz kostne srži
- Kariotip iz telesnog izliva
- Kariotip iz chorion frondosum-a (horionske čupice)
- Kariotip iz amnionske tečnosti (amniocenteza)
- Kariotip iz krvi pupčanika (kordocenteza)

Molekularno-genetičke analize

- Hereditarna hemohromatoza tip 1
- Nasledne trombofilije (Faktor V Leiden, Protrombin G20210A – FII, MTHFR C667T mutacije)
- Apolipoprotein E (ApoE) genotipizacija
- Angiotenzin konvertujući enzim (ACE) insercijsko/delecijski polimorfizam
- Warfarin metabolički panel (VKORC 1, CYP2C9)
- CYP450 metabolički panel (CYP2D6, CYP3A4, CYP2A1, CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1)
- Mikrodelecije Y hromozoma (AZFa, AZFb i AZFc)
- Skrining na humani papiloma virus (HPV)
- Genotipizacija humanih papiloma virusa: 12 visoko-rizičnih sojeva (16, 18, 31, 33, 35, 49, 45, 52, 56, 58, 59, 66) i 2 nisko-                 rizična soja (6 i 11)

Informacije i zakazivanje na telefone: (011) 3810600 i (011) 38106

PRIPREMA PACIJENTA

Biohemijske i hematološke analize

Tačnost laboratorijskih rezultata zavisi od pravilne pripreme pacijenta za laboratorijska ispitivanja, koja podrazumeva sledeće:

Radi pouzdanosti Vaših laboratorijskih rezultata krvi, potrebno je da dan pre dolaska u laboratoriju konzumirate lakšu hranu do 18 sati. Posle 18 sati možete piti tečnost, izuzev alkohola.
Ujutro, pre dolaska u laboratoriju, nemojte ništa jesti i piti.
U slučaju da uzimate redovnu terapiju, nemojte uzeti jutarnju dozu lekova jer i lekovi utiču na tačnost Vaših rezultata.
Jutarnju dozu lekova ponesite sa sobom i uzmite ih nakon vađenja krvi.
Optimalno vreme za venepunkciju je natašte (na prazan stomak), ujutru između 8-10h i 12 sati posle poslednjeg obroka.

Pored pravilne pripreme pacijenta važni su i podaci o starosnom dobu, vremenu uzimanja uzorka (cirkadijalni ritam), fazi ciklusa ili nedelji trudnoće, postojećim oboljenjima, uzimanju leka, kako bi se dobila adekvatna i tačna informacija o Vašem zdravstvenom stanju.

Kada treba uraditi laboratorijski pregled ?
Preporuka je da se krvna slika, pregled mokraće i osnovne bihemijske analize rade jedanput do dva puta godišnje, ukoliko pacijent nema zdravstvene tegobe (u sklopu preventivnog pregleda). Te analize će poslužiti lekaru da prati zdravstveno stanje pacijenta.
Ukoliko pacijent ima zdravstvene tegobe, tada lekar, po potrebi, upućuje pacijenta u laboratoriju i određuje koje analize treba uraditi.

Analiza urina

Za pregled urina i/ili urinokulture neophodno je uzeti prvi jutarnji urin (srednji mlaz) u sterilnu posudu i u najkraćem roku doneti ga u laboratoriju ili držati u frižideru do dolaska u laboratoriju.

Neophodno je uzeti srednji “čist” mlaz da bi se izbegla moguća kontaminacija uzorka bakterijama oko uretre i sa ruku.

1. Temeljito operite i osušite ruke.
2. Skinite poklopac sa čaše i odložite ga na stranu tako da spoljna strana leži na podlozi.
3. Operite vašu urogenitalnu regiju  i obrišite čistim ubrusom ili peškirom.
4. Ispustite malu količinu urina u WC šolju, jer početni mlaz može biti kontaminiran bakterijama sa kože ili iz otvora uretre.
5. Srednji mlaz izmokrite u čašu za prikupljanje urina. Čaša treba da bude napunjena izmedju 1/2 i 2/3 zapremine.
6. Stavite poklopac i dobro ga pričvrstite.

Za kvantitativnu analizu urina mora se uzeti ukupna zapremina urina izlučena u toku 24h.
Sakupljanje 24h urina

Tokom 24h sakupljanja urina  trebalo bi da popijete najmanje 1,5 vode. Urin možete sakupljati u originalne kontejnere za 24časovni urin kupljene u apoteci, ili čiste plastične boce (najbolje od destilovane vode).
1.    Ujutro, najpre kompletno ispraznite bešiku, ODBACITE sav urin.
2.    Sakupite SVE uzorke urina tokom ostatka dana, večeri i noći, za vreme celog 24h perioda i pridodajte prethodnom u plastičnu bocu.
3.    Tačno 24 sata kasnije, kompletno ispraznite Vašu bešiku i sav urin pridodajte prethodnom. Ovo je poslednji uzorak koji kompletira Vašu 24h količinu urina

PROCEDURE, USLUGE, CENE

MIKROBIOLOGIJA
R.br. Naziv Cena
1 ARB – aspirat bronha 700,00
2 ARB – bris rane 700,00
3 ARB – feces 700,00
4 ARB – punktat 700,00
5 ARB – sputum 700,00
6 ARB – urin 700,00
7 Aspirat faringsa 400,00
8 ASTO (latex-semikvantitativno) 300,00
9 Bakteriološki pregled aspirata bronha 400,00
10 Bakteriološki pregled likvora 400,00
11 Bilikultura – gastroduodenalna sonda (aerobna i anaerobna) 1.000,00
12 Bris cerviksa 600,00
13 Bris cerviksa – CHLAMYDIA TRACHOMATIS 900,00
14 Bris dojke 360,00
15 Bris glansa 450,00
16 Bris jezika 400,00
17 Bris kože 400,00
18 Bris lohija 600,00
19 Bris nosa 400,00
20 Bris oka 400,00
21 Bris oka – CHLAMYDIA TRACHOMATIS 900,00
22 Bris prepucijuma 450,00
23 Bris pupka 400,00
24 Bris rane 700,00
25 Bris uha 600,00
26 Bris uretre 450,00
27 Bris uretre – CHLAMYDIA TRACHOMATIS 900,00
28 Bris usne duplje 400,00
29 Bris uterusa 600,00
30 Bris vagine 600,00
31 Bris vulve 450,00
32 Bris ždrela 400,00
33 Citološki pregled skrepinga oka 400,00
34 HEMOKULTURA (aerobno) 1.300,00
35 HEMOKULTURA (anaerobno) 1.300,00
36 Identifikacija dermatofita – nativni preparat (dlaka) 400,00
37 Identifikacija dermatofita – nativni preparat (koža) 400,00
38 Identifikacija dermatofita – nativni preparat (nokat) 400,00
39 Kontrola sterilizacije 700,00
40 Kontrola sterilizacije mleka 300,00
41 Kontrola sterilnosti brisom 300,00
42 Kontrola sterilnosti ruku 300,00
43 Kontrola sterilnosti tečnosti 300,00
44 Kontrola sterilnosti vazduha 300,00
45 Koprokultura 450,00
46 Lowenstein – bris rane 900,00
47 Lowenstein – bronh. aspirat 900,00
48 Lowenstein – feces 900,00
49 Lowenstein – punktat 900,00
50 Lowenstein – sputum 900,00
51 Lowenstein – urin 900,00
52 MikoloÅ¡ka kultura i identifikacija dermatofita – dlaka 600,00
53 MikoloÅ¡ka kultura i identifikacija dermatofita – koža 600,00
54 MikoloÅ¡ka kultura i identifikacija dermatofita – nokat 600,00
55 Mycoplasma hominis – bris cerviksa 650,00
56 Mycoplasma hominis – bris uretre 650,00
57 Mycoplasma spp. kvalitativno + antibiogram – bris uretre 2.000,00
58 Parazitološki pregled (feces) 600,00
59 Parazitološki pregled duodenalnog sadržaja 600,00
60 Perianalni bris (helminti) 300,00
61 Peritonealna tečnost (na podlozi za hemokulturu) – aerobno 1.300,00
62 Peritonealna tečnost (na podlozi za hemokulturu) – anaerobno 1.300,00
63 Pleuralni punktat 600,00
64 Pregled fecesa na Campylobacter 300,00
65 Pregled fecesa na Clostridium difficile 1.500,00
66 Pregled fecesa na gljivice 400,00
67 Pregled fecesa na leukocite 350,00
68 Pregled fecesa na Yersiniae 300,00
69 Pregled uretralnog sekreta na gonokok (kod žene) 300,00
70 Pregled uretralnog sekreta na Trichomonas vaginalis 350,00
71 Pregled urina na Trichomonas vaginalis 330,00
72 Pregled vaginalnog sekreta na Trichomonas vaginalis 350,00
73 Punktat 700,00
74 Punktat (na podlozi za hemokulturu) – aerobno 1.300,00
75 Punktat (na podlozi za hemokulturu) – anaerobno 1.300,00
76 Rektalni bris 400,00
77 RF (latex-semikvantitativno) 300,00
78 Spermogram 1.500,00
79 Spermokultura 450,00
80 Sputum 400,00
81 Ureaplasma urealyticum – bris cerviksa 650,00
82 Ureaplasma urealyticum – bris uretre 650,00
83 Urinokultura (bakteriološki pregled urina) 400,00
84 WAR (TPH) – serum 700,00
BIOHEMIJA
R.br. Naziv Cena
1. P – fibrinogen 110,00
2. S – mokraćna kiselina (urat) 100,00
3. S – holesterol 140,00
4. S – HDL – holesterol 140,00
5. S – LDL – holesterol 140,00
6. S – trigliceridi 140,00
7. S – Mg 140,00
8. S – gvoždje 190,00
9. S – gvoždje TIBC 200,00
10. S – gvoždje UIBC 200,00
11. S – gama GT 170,00
12. U – Urat 100,00
13. U – Urea 110,00
14. U – Kreatinin 120,00
15. U – natrijum 140,00
16. U – Kalijum 140,00
17. U – fosfor 140,00
18. U – Kalcijum 140,00
19. S – imunoglobulin A 500,00
20. S – imunoglobulin G 550,00
21. S – GTT – 7 (test opterećenja) 750,00
22. S – glukoza 120,00
23. S – ureja (karbamid) 110,00
24. S – kreatinin 100,00
25. S – bilirubin ukupan 90,00
26. S – bilirubin direktan 90,00
27. S – ukupni proteini 120,00
28. S – natrijum 140,00
29. S – kalijum 140,00
30. S – bikarbonat (alkalna rezerva) 140,00
31. S – alfa amilaza 370,00
32. S – AST (GOT) 110,00
33. S – ALT (GPT) 110,00
34. S – LDH 140,00
35. S – CK (kreatin kinaza) 220,00
36. U – glukoza 120,00
37. U – aceton 50,00
42. U – Bence – Jones proteini 290,00
43. S – CRP 300,00
44. S – feritin 760,00
45. S – hlorid 140,00
46. S – Ca 140,00
47. S – fosfat 140,00
48. S – alkalna fosfataza 100,00
49. U – proteini 280,00
51. S – ukupna kisela fosfataza 140,00
52. S – imunoglobulin M 500,00
53. P – Pleuralni – albumin 90,00
54. S – albumin 90,00
55. S – prostatična kisela fosfataza 330,00
56. P – Pleuralni – urea 110,00
57. P – Perikardni – glukoza 120,00
58. P – Pleuralni – kalijum 140,00
59. P – Pleuralni – natrijum 140,00
P – Pleuralni – kalcijum 140,00
P – Pleuralni – fosfor 140,00
60. P – Pleuralni – proteini 120,00
61. P – Pleuralni – LDH 140,00
62. P – Pleuralni – alfa amilaza 370,00
63. P – Pleuralni – kreatinin 100,00
64. P – Pleuralni – trigliceridi 140,00
65. U – Mg 140,00
66. U – Hlorid 140,00
68. S – Saturacija gvoždja 180,00
69. LTT – 5 (laktoza tolerans test) 400,00
70. S – hitna glukoza 120,00
71. S – GTT – 2 (test opterećenja) 360,00
72. P – Abdominalni – urea 110,00
73. P – Perikardni – urea 110,00
74. P – Pleuralni – glukoza 120,00
75. P – Abdominalni – glukoza 120,00
76. P – Abdominalni – albumin 90,00
77. P – Perikardni – albumin 90,00
78. P – Abdominalni – kalijum 140,00
79. P – Perikardni – kalijum 140,00
80. P – Abdominalni – natrijum 140,00
P – Abdominalni – kalcijum 140,00
81. P – Perikardni – natrijum 140,00
82. P – Perikardni – kalcijum 140,00
P – Abdominalni – fosfor 140,00
83. P – Perikardni – fosfor 140,00
84. P – Abdominalni – proteini 120,00
85. P – Perikardni – proteini 120,00
86. P – Abdominalni – LDH 140,00
87. P – Perikardni – LDH 140,00
88. P – Abdominalni – alfa amilaza 370,00
P – Perikardni – alfa amilaza 370,00
89. P – Abdominalni – kreatinin 100,00
90. P – Perikardni – kreatinin 100,00
91. P – Abdominalni – trigliceridi 140,00
92. P – Perikardni – trigliceridi 140,00
93. U – alfa amilaza 370,00
94. HbA1C 750,00
95. Celokupan pregled urina 190,00
96. S – CK – MB 900,00
97. Ca++ 200,00
99. S – C3 komplement 400,00
100. S – C4 komplement 400,00
104. U – Mikroalbumin 300,00
105. S – lipaza 350,00
106. Bilirubin ukupan (ascit) 90,00
107. Bilirubin direktan (ascit) 90,00
108. Ukupni proteini (ascit) 120,00
109. Albumin (ascit) 90,00
110. Kreatinin (ascit) 100,00
111. Urea (ascit) 110,00
112. Glukoza (ascit) 120,00
113. Holesterol (ascit) 140,00
114. Trigliceridi (ascit) 140,00
115. Kalijum (ascit) 140,00
116. Natrijum (ascit) 140,00
117. Hlorid (ascit) 140,00
118. Alfa amilaza (ascit) 370,00
119. LDH (ascit) 140,00
120. S-Troponin 950,00
CITOGENETIKA  I  PRENATALNA DIJAGNOSTIKA
R.br. Naziv Cena
1 Kariotip limfocita periferne krvi 9.000,00
2 KARIOTIP IZ TELESNOG IZLIVA 7.000,00
3 Kariotip limfocita periferne krvi – biodozimetrijska procena absorb. doza joniz.zrač. (500-1000 mitoza) 9.000,00
4 Genetsko savetovanje 3.000,00
5 KARIOTIP IZ KOSTNE SRŽI 7.000,00
6 Kariotip iz abortivnog materijala 7.000,00
7 Molekularno genetička analiza – osnovni skrining na humani papiloma virus (HPV-bris cerviksa) 7.000,00
8 Molekularno genetička analiza – osnovni skrining na humani papiloma virus (HPV-biopsijski uzorak) 7.000,00
9 Molekularno genetička analiza kompletna genotipizacija humanog papiloma virusa (HPV-bris cerviksa) 10.000,00
10 Molekularno genetička analiza kompletna genotipizacija humanog papiloma virusa (HPV-biopsijski uzorak) 7.000,00
11 Prenatalna citogenetska analiza iz chorion frondosum-a 15.000,00
12 Prenatalna citogenetska analiza iz amnionske tečnosti 15.000,00
13 Prenatalna citogenetska analiza iz krvi pupčanika 15.000,00
14 Hereditarna Hemohromatoza 5.000,00
15 Molekularno-genetičke analize 5.000,00
16 Mikrodelecije Y hromozoma 10.000,00
17 Metabolički panel za varfarin 10.000,00
18 Metabolički panel CYP 450, CYP2D6 3.000,00
19 Metabolički panel CYP 450, CYPC9 3.000,00
20 Metabolički panel CYP 450, CYP2C19 3.000,00
21 Metabolički panel CYP 450, CYP3A4 3.000,00
22 Faktor V 3.000,00
23 Faktor II  (protrombin gen) 3.000,00
24 MTHFR 3.000,00
25 Faktor V ; Faktor II 5.000,00
26 Faktor V ; MTHFR 5.000,00
27 Faktor II ; MTHFR 5.000,00
28 Faktor V ; Faktor II ; MTHFR 7.000,00
HORMONI I TUMORMARKERI
R.br. Naziv Cena
PAPPA 1.100,00
1. TSH – ultrasensitiv 450,00
2. Progesteron 750,00
3. βHCG (beta horionski gonadotropin) 750,00
4. LH (luteostimulantni hormon) 1.100,00
5. T3 (ukupan trijodtironin) 430,00
6. T4 (ukupan tiroksin) 430,00
7. Prolaktin u serumu (LTH) 750,00
8. Testosteron 750,00
9. FSH (folikulostimulantni hormon) 680,00
10. Estradiol (E2) 750,00
11. TG (Tireoglobulin) 880,00
12. fT4 (slobodan tiroksin) 560,00
13. fT3 (slobodan trijodtironin) 560,00
14. AFP (Alfa-fetoprotein) 750,00
15. fE3 (slobodan estriol) 1.040,00
16. Kortizol 8h 750,00
17. Kortizol 20h 750,00
18. fβhCG (slobodan βhCG) 1.100,00
19. C-peptid 940,00
20. Anti – TG At (Anti – tireoglobulinska antitela) 800,00
21. S.H.B.G. (sex hormone binding globulin) 940,00
22. PTH (paratireoidni hormon) 940,00
23. Insulin 940,00
24. ACTH 8h 940,00
25. DHEA-SO4 (dehidroepiandrosteron sulfat) 940,00
26. Kalcitonin 950,00
27. CEA 730,00
28. CA 125 980,00
29. CA 15-3 980,00
30. CA 19-9 980,00
31. Prostata specifični antigen – ukupan (t PSA) 750,00
32. fPSA (slobodan PSA) 940,00
33. INDEX fPSA / PSA 100,00
34. DOUBLE TEST 2.200,00
35. TRIPLE TEST 2.600,00
36. Anti – TPO At (Anti – mikrozomalna antitela) 750,00
37. Helicobacter pylori IgG 1.100,00
38. ANA (antinuklearna antitela) 1.200,00
39. AMA – M2 (Antimitohondrijalna antitela) 1.200,00
40. Anti – LKM1 antitela 800,00
42. Anti ds – DNA antitela 1.200,00
43. c – ANCA (Anti – neutrofilna citoplazmatska antitela) 1.200,00
44. p – ANCA (Anti – neutrofilna citoplazmatska antitela) 1.200,00
45. Osteocalcin 1.040,00
46. Androstenedion 950,00
48. Anti – t TG antitela IgA (antitela na tkivnu transglutaminazu) 900,00
49. Anti – t TG antitela IgG (antitela na tkivnu transglutaminazu) 900,00
50. Prolaktin – dnevna kriva 08 h ; 11 h ; 13 h 2.250,00
51. ACTH 20h 940,00
HEMATOLOGIJA
1. Sedimentacija Er 140,00
2. Kompletna krvna slika sa formulom 370,00
3. LUPUS ĆELIJE 250,00
4. Retikulociti 140,00
5. LEUKOCITARNA FORMULA 200,00
6. TROMBOCITI 90,00
7. LEUKOCITI (manuelno) 90,00
8. Vreme krvavljenja 85,00
9. Vreme koagulacije 85,00
10. Uzimanje krvi 90,00
11. Vađenje krvi 2x 180,00
12. Vađenje krvi 3x 270,00
15. Patronaža centar 300,00
16. Patronaža naselja 400,00
17. Patronaža udaljena naselja 500,00
TRANSFUZIJA
R.b. Naziv Cena
1 KRVNA GRUPA ABO + Rh (D) 1.250,00
Određivanje krvne grupe ABO u epruveti
Ispitivanje Rh (D) antigena
Direktan Coombsov test
Određivanje krvnih grupa na pločici
2 Određivanje RH fenotipa (C, D, E, c, e) 400,00
3 Ispitivanje antitela Screening test (Coombs-ov test indirektni) 500,00
4 Rh – Antitela 500,00
5 Hladni aglutinini (Hladna antitela) 500,00
6 Određivanje S antigena HB virusa EIA metoda (HBsAg) 1.000,00
7 HIV Ag/Ab (HIV combi) 1.200,00
8 Anti HCV (Elisa) 1.200,00
10 P – Protrombinsko vreme (PT) Qick 310,00
11 P – Parcijalno tromboplastinsko vreme (PTV) (aPTT) 450,00
12 Trombinsko vreme (TT) 400,00
13 Određivanje fibrinogena – fotometrijska metoda 150,00
Krioglobulini 400,00
14 Određivanje FDP u serumu (parakoagulacioni test)
15 Određivanje F XIII
16 D-dimer 1.400,00
17 SCREENING TEST KOAGULACIJE (PT,PTT,TT, Fib,P test,Faktor XIII) 1.200,00
P – Protrombinsko vreme (PT) Qick
P – Parcijalno tromboplastinsko vreme (PTV)
Trombinsko vreme
Određivanje fibrinogena – fotometrijska metoda
Određivanje FDP u serumu (parakoagulacioni test)
Određivanje F XIII
18 Direktan Coombsov test 350,00
19 Identifikacija antitela 1.800,00
20 Titar imunih antitela 700,00
Titar prirodnih  antitela 700,00
21 Određivanje antigena eritrocita drugih krvnih grupa (Kell, Lewis,Kidd….) 500,00
22 Komplet anti-eritrocitnih antitela 1.500,00
Ispitivanje antitela Screening test
Direktan Coombsov test
Direktan Coombsov test – monospec.po antiser.
Hladni aglutinini (Hladna antitela)
Test autohemolize
23 Ham-ov  test 1.000,00
24 Interreakcija (test kompatibilnosti) po jedinici krvi 450,00
25 Ambulantna transfuzija po jedinici krvi 2.500,00
26 Ispitivanje posttransfuzione reakcije 2.600,00
27 Određivanje faktora II (koagulometrijski) 850,00
28 Određivanje faktora V (koagulometrijski) 850,00
29 Određivanje faktora VII (koagulometrijski) 850,00
30 Određivanje faktora VIII (koagulometrijski) 850,00
31 Određivanje faktora IX (koagulometrijski) 850,00
32 Određivanje faktora X (koagulometrijski) 850,00
33 Određivanje faktora XI (koagulometrijski) 850,00
34 Određivanje faktora XII (koagulometrijski) 850,00
35 Antitrombin III 850,00
36 Paul Bunnel-ova reakcija 750,00
38 Eluciona tehnika 1.800,00
351.070,00

Komentarisanje nije predvidjeno.